Con hư tại mẹ bố hư tại ai

Sống hiện đại thì thường hại điện, thậm chí còn hại luôn cả tính mạng con người.

con hu tai me bo hu tai ai 1 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

con hu tai me bo hu tai ai 2 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

con hu tai me bo hu tai ai 3 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

con hu tai me bo hu tai ai 4 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

Một lần khác…

con hu tai me bo hu tai ai 5 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

con hu tai me bo hu tai ai 6 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

con hu tai me bo hu tai ai 7 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

con hu tai me bo hu tai ai 8 Con hư tại mẹ bố hư tại ai

*
* *

Speak Your Mind

*