Vì anh là gió

Anh chỉ là gió thích phiêu du, vậy mà em đã để mình cuốn theo cơn gió ấy. Anh chỉ là gió thích phiêu du, anh nói vậy, đúng! Anh có quá nhiều thứ để bận … [Read more...]