Em đã thay đổi

Tôi đã làm tất cả nhưng cuối cũng tôi mới nhận ra, mình thật sự thất bại. Tôi và em cùng sống tại một vùng quê nghèo khó ở Tây Nguyên. Gia đình tôi … [Read more...]