Cơn bão

Trong tiếng gió thét gào mong anh mãi / Đội mưa tìm.... kỉ niệm trong em Cơn bão! Ngày em đến, cơn bão về qua thành phố Hoa sữa đơm bông trắng … [Read more...]