Giá như ngày ấy anh không yêu

Tôi chẳng tin rằng trên đời này có tồn tại những yêu thương không tỳ vết. Trước khi gặp anh tôi vẫn còn là một cô gái ngây thơ và trong sáng lắm, … [Read more...]

Sự tích hoa hồng

hoa hong

Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình … [Read more...]