Lối về

loi ve

Lớp 12 năm ấy, cả làng chỉ có ba đứa con gái chúng tôi thi. Hôm ba đứa đi xemkết quả thi về đến nhà Lan, biết tin ba đứa đều đỗ vậy là không để cho … [Read more...]