Nhật ký chán chồng

Anh ngoáy mũi và lén bôi lên tường mấy lần, anh ngủ ngáy không chịu ngậm mồm, nước miếng nhễu ra ướt hết cả gối Nếu như ngày ấy, thay vì nói như … [Read more...]