Oan hồn đòi mạng

ma

Vĩnh là một thanh niên trên ba mươi, luôn luôn muốn tỏ ra là một người trí thức. Là một chuyên viên truyền hình, anh được hoãn dịch khi cuộc chiến chưa tới … [Read more...]

Oan Hồn Cô Thư Ký 1

ma 2

Cái Computer lại trục trặc - A A A A A!!! Vân vừa la vừa nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, mặt mày xanh lét. Cô lắp bắp nói không thành lời khi mọi người trong … [Read more...]