Sắc đẹp là một quyền lực

Nàng lặng lẽ ăn một miếng xúc xích Đức, nhấp một ngụm vang Pháp, ngước lên nhìn chùm đèn Ý, rồi nhẹ nhàng đứng lên khẽ nói bằng tiếng Mỹ: Ok, … [Read more...]