Truyện cười: Sự tồn tại của Ông già Noel

cuoi

Chuông cửa reo giữa đêm Giáng sinh 2012 tại 1 ngôi nhà trong khu Harlem (New York). Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân: - Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp … [Read more...]