Thơ tình: Còn chút gì?

tho tinh

Chút gì! Còn chút gì để nhớ không em? Những chiều xưa đôi lần hò hẹn Gốc bằng lăng sau giờ tan lớp Ta cùng nhau qua những con đường. Còn chút gì để … [Read more...]