Yêu lầm

Tôi gọi anh sang nói chuyện, tôi gửi trả lại những món quà và chiếc nhẫn anh tặng. Anh còn bảo chưa đủ đâu! Trong cuộc sống có rất nhiều hạng người … [Read more...]