Thú tội – Maurice Level

thu toi

Tôi ngập ngừng đứng im trước cánh cửa mở, chỉ đến khi bà lão đưa tôi đến nói lần thứ hai:" Chỗ này đây, thưa ông", tôi mới bước vào. Lúc đầu, … [Read more...]