Truyện trạng Quỳnh

cuoi

Hội - Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!” - Quỳnh: Mày thử đánh vần xem! - Quỷnh: … [Read more...]

Truyện Trạng Quỳnh Thết Chúa Đại Phong

Thết Chúa Đại Phong

Truyện Trạng Quỳnh Thết Chúa Đại Phong là tiếng cười giòn dã của Trạng quỳnh với tên chúa Trịnh tiệc tùng. Truyện Trạng Quỳnh Thết Chúa Đại … [Read more...]

Truyện Trạng Quỳnh Chọi Gà

Chọi Gà

Truyện Trạng Quỳnh Chọi Gà là cú lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại bọn quam phủ chúa... Truyện Trạng Quỳnh Chọi Gà Tên cầm đầu thị thần … [Read more...]

Truyện Trạng Quỳnh Cồn Trạng Lột

Cồn trạng lột

Truyện Trạng Quỳnh Cồn Trạng Lột hấp dẫn đầy dí dõm nhất hành tinh hiện nay. Truyện Trạng Quỳnh Cồn Trạng Lột Phía trước nhà Quỳnh là một cánh … [Read more...]