Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu!

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu!
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu! Đánh giá: 4/5 - 56059 Lượt đánh giá.

Nội dung

Giới thiệu: Trẫm, tiếng xấu đồn xa, là một nữ đế nắm trong tay thiên hạ, hoang dâm vô đạo, cưỡng đoạt dân nam, bức ép thần tử làm phi tần, gặp báo ứng rồi... Người cũ ngày xưa nhao nhao trở mặt không quen biết, bản thân trẫm lại rơi vào trong tay "kẻ thù"?! Dịch: Vân Phi Edit: Nhĩ Ai An Vẽ tranh: Ma Lạt Hỏa Oa Biên kịch: Chi Trăn Biên tập viên: Thái Thái.Dương Đón xem chap mới nhất tại: https://www.facebook.com/vanynhai/

Danh sách chương

Admin HamTruyenTV.net
Administrators Like PAGE
Copyright © 2021 DocTruyenVN.net
loadingĐang xử lý