Truyện đọc nhiều nhất

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
529,640

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Nghịch Thiên Tà Thần
382,022

Nghịch Thiên Tà Thần

Tinh Võ Thần Quyết
304,757

Tinh Võ Thần Quyết

Đấu Phá Thương Khung
283,687

Đấu Phá Thương Khung

Võ Luyện Đỉnh Phong
279,326

Võ Luyện Đỉnh Phong

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
242,665

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Yêu Thần Ký
236,793

Yêu Thần Ký

Tối Cường Thăng Cấp
227,960

Tối Cường Thăng Cấp

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
219,381

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Chung Cực Đấu La
211,148

Chung Cực Đấu La

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Mưu Lược
185,921

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Mưu Lược

Trên Người Ta Có Một Con Rồng
184,709

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Phượng Nghịch Thiên Hạ
176,256

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Vĩnh Hằng Chí Tôn
173,745

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Bách Luyện Thành Thần.
172,341

Bách Luyện Thành Thần.

Tuyệt Thế Võ Thần
162,729

Tuyệt Thế Võ Thần

Conan
162,512

Conan

Cao Đẳng Linh Hồn
158,153

Cao Đẳng Linh Hồn

Đường Dần tại Dị Giới
150,108

Đường Dần tại Dị Giới

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
143,323

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Siêu Năng Lập Phương
141,236

Siêu Năng Lập Phương

Diêm Đế
140,689

Diêm Đế

Nghịch Thiên Chiến Thần
137,416

Nghịch Thiên Chiến Thần

Kiều nữ độc phi
136,176

Kiều nữ độc phi

Copyright © 2021 DocTruyenVN.net
loadingĐang xử lý