Truyện đọc nhiều nhất

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
701,812

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Nghịch Thiên Tà Thần
510,139

Nghịch Thiên Tà Thần

Đấu Phá Thương Khung
460,690

Đấu Phá Thương Khung

Tinh Võ Thần Quyết
399,746

Tinh Võ Thần Quyết

Võ Luyện Đỉnh Phong
393,002

Võ Luyện Đỉnh Phong

Yêu Thần Ký
358,043

Yêu Thần Ký

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây
306,396

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
302,391

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
290,044

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Tối Cường Thăng Cấp
277,391

Tối Cường Thăng Cấp

Chung Cực Đấu La
261,185

Chung Cực Đấu La

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
258,527

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Trên Người Ta Có Một Con Rồng
244,030

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Vĩnh Hằng Chí Tôn
213,088

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Mưu Lược
207,326

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Mưu Lược

Bách Luyện Thành Thần.
205,043

Bách Luyện Thành Thần.

Tuyệt Thế Võ Thần
197,206

Tuyệt Thế Võ Thần

Phượng Nghịch Thiên Hạ
191,268

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Đường Dần tại Dị Giới
180,720

Đường Dần tại Dị Giới

Conan
180,209

Conan

Cao Đẳng Linh Hồn
175,928

Cao Đẳng Linh Hồn

Thông Linh Phi
173,735

Thông Linh Phi

Nghịch Thiên Chiến Thần
166,709

Nghịch Thiên Chiến Thần

Đấu La Đại Lục
164,717

Đấu La Đại Lục

Copyright © 2021 DocTruyenVN.net
loadingĐang xử lý